Najświętsze Serce Jezusa, ratuj cały świat!

Wojciech Kosek,
doktor teologii, biblista,
wraz z członkami
Wspólnoty Nieustającego Różańca
oraz
Straży Honorowej Najświętszego Serca Pana Jezusa
kościoła pw. Opatrzności Bożej w Bielsku-Białej

przedstawia
modlitwy i medytacje eucharystyczne jako:
• przygotowanie do uczestnictwa we Mszy Świętej
• uwielbienie Jezusa Chrystusa po Mszy Świętej    

Na początku tej publikacji pragnę wyrazić podziękowanie
Wspólnocie Nieustającego Różańca,
z którą dane mi było modlić się
od 15. maja 2010 r.

Charakterystyka zawartości niniejszej strony, jej słów kluczowych:

dr Wojciech Kosek ze Stowarzyszenia Biblistów Polskich mówi o Piśmie Świętym. dr Wojciech Kosek, absolwent Wydziału Teologicznego Papieskiej Akademii Teologicznej (PAT) w Krakowie, członek zwyczajny Stowarzyszenia Biblistów Polskich, pisze o Biblii, teologii moralnej, a w szczególności o modlitwie po Komunii św. A oto słowa kluczowe: Jezus, Chrystus, Bóg, Eucharystia, Msza, Pascha, ryt, liturgia, modlitwa, Jerycho modlitewne, kontemplacja, Pismo Święte, Biblia, Stary, Nowy Testament, Kościół, egzegeza.