PRZEJŚCIE
DO STRONY NADRZĘDNEJ

 

ZAWIERZENIE
W  PIERWSZĄ
SOBOTĘ  MIESIĄCA

 

Klęcząc przed Twym Boskim Majestatem,

Jezu Chryste,
utajony w
Najświętszym Sakramencie,

pragniemy dziś zawierzyć Twojej Matce,
Niepokalanej Maryi,

 

nasze usilne dążenie
do zjednoczenia się
z Tobą
w miłości ofiarnej

za zbawienie
naszych sióstr i braci.

 

Maryjo Niepokalana,

Matko Chrystusa

i Matko Kościoła!

My, Twoje dzieci,
z żalem wyznajemy

 

niezdolność serc naszych
do takiego przyjmowania
Twojego Syna
w tajemnicy
Najświętszej Eucharystii,

jak On sam pragnie
być przyjmowany.

 

Jednocześnie wyznajemy,

że Ty,
o Niepokalana Dziewico,

jesteś dla nas wzorem,
jak przyjmować
Syna Bożego, przychodzącego w cudzie
Komunii Świętej.

 

Dlatego pragniemy
powierzyć dziś

Twemu
Niepokalanemu Sercu

tę niemoc serc naszych
i niełatwą drogę
do jej przezwyciężenia.

 

Wierzymy, że gdy dziś ochotnym sercem odpowiadamy na
Twoje wezwanie z Fatimy,
by w pierwsze soboty
przyjmować
Komunię Świętą
wynagradzającą,

 

zasłużymy na Twoje łaskawe wstawiennictwo
u Syna
o moc miłości serc naszych
do Niego,
przyjmowanego w
Najświętszym Sakramencie.

 

Prosimy o Twoją pomoc,
o Niepokalana Maryjo, stojąca u stóp Syna
na Golgocie:

bądź nam wzorem
eucharystycznego zjednoczenia
z Jego odkupieńczą ofiarą!

 

Jezu Chryste,
Boże Wszechmocny,
a nasz prawdziwy Bracie!

 

Wierzymy
wraz z całym Kościołem,
że naszym zadaniem jest,
by tak jak Niepokalana
jak najściślej jednoczyć się

z Ofiarą,
którą Ty z miłości do nas złożyłeś z siebie Ojcu.

Wraz z Niepokalaną Maryją
i na Niej się wzorując,

od dziś usilnie pragniemy
jak najpełniej skupiać
nasze myśli i uczucia
na Tobie,
kiedy przychodzisz do nas w Komunii Świętej,
kochając i pragnąc miłości.

Wierzymy, o Ukochany Zbawicielu i Oblubieńcze,
że najpełniejszym pocieszeniem Niepokalanego Serca Maryi,
Twojej i naszej Matki,

powinna być miłość, na jaką zdobędą się serca nasze,
wzorem
Jej Niepokalanego Serca

kochając Ciebie,
prawdziwie obecnego
w Najświętszej Eucharystii.

Amen.