Przebłaganie
Najświętszego Sakramentu

Trójco Przenajświętsza,

Ojcze, Synu i Duchu Święty,

ofiaruję Wam

Najdroższe Ciało i Krew,

Duszę i Bóstwo

Pana naszego Jezusa Chrystusa

obecnego na wszystkich

ołtarzach świata,

jako zadośćuczynienie za

te zniewagi, świętokradztwa

i obojętności,

którymi

On sam jest obrażany.

Amen.