THE ALLEGED DISCONTINUITIES IN THE TEXT
OF THE BOOK OF EXODUS 1–18
cont

 


[1]  J. L. McKenzie, Dictionary of the Bible, London – Dublin 1965, 257–258 (Exodus, Book of).
[2]  Biblia w przekładzie księdza Jakuba Wujka z 1599 r. Transkrypcja typu „B” oryginalnego tekstu z XVI w. i wstępy ks. Janusz Frankowski, 2nd edition, Warszawa 1999.
[3]  K. G. O’Connell, Exodus, [in:] P. J. Achtemeier (general editor), Harper’s Bible Dictionary, New York 1985, 290.
[4]  Pismo Święte Starego Testamentu w przekładzie polskim o. Jakuba Wujka T. J. Tekst poprawił oraz wstępami i krótkim komentarzem opatrzył ks. Stanisław Styś T. J., 2nd edition corrected, Kraków 1956.
[5]  S. Łach, Księga Wyjścia. Wstęp – przekład z oryginału – komentarz, Poznań 1964.
[6]  Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu w przekładzie z języków oryginalnych ze wstępami i komentarzami. Opracował zespół tłumaczy pod redakcją ks. M. Petera (Stary Testament), ks. M. Wolniewicza (Nowy Testament), 3rd edition, Poznań 1991.
[7]  Die Heilige Schrift des Alten Bundes. Vollständige Deutsche Ausgabe, Leipzig 1967 (La Sainte Bible, traduite en français sons la direction de L’École Biblique de Jéruzalem, Paris 1956).
[8]  The New American Bible. Translated from the Original Languages with Critical Use of All the Ancient Sources by Members of the Catholic Biblical Association of America, Sponsored by the Bishops’ Committee of the Confraternity of Christian Doctrine, Wichita, Kansas 1972–1973 edition.
[9]  The Jerusalem Bible. Popular edition with Abridged Introductions and Notes, London 1974.
[10]  Cf. also D. Aleksander, P. Aleksander (red.); W. Chrostowski, M. Wojciechowski (konsultacja nauk. wyd. polskiego), Przewodnik po Biblii8, translated by T. Mieszkowski, Warszawa 2002, 160.
[11]  Das Alte Testament, Stuttgart 1974. (Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift. Katholische Bibelanstalt).
[12]  La Bible. Traduction œcuménique de la Bible, Paris 1977.
[13]  R. J. Clifford, Księga Wyjścia, [in:] R. E. Brown, J. A. Fitzmyer, R. E. Murphy (red.), W. Chrostowski (red. nauk. wyd. polskiego), Katolicki komentarz biblijny, translated by K. Bardski and others, Warszawa 2001, 73.
[14]  J. F. Craghan, Księga Wyjścia, [in:] W. R. Farmer (red.); S. McEvenue, A. J. Levoratti, D. L. Dungan (joint editors); W. Chrostowski (red. nauk. wyd. polskiego), T. Mieszkowski, P. Pachciarek (joint editors), Międzynarodowy komentarz do Pisma Świętego: komentarz katolicki i ekumeniczny na XXI wiek, Warszawa 2000, 314.
[15]  A. Spreafico, Księga Wyjścia, translated by J. Dembska, red. nauk. T. M. Dąbek, Kraków 1998, 14.