Sł. Boży kard. Stefanie Wyszyński, wspomagaj nas w zmaganiach o poszanowanie Bożego prawa: Nie zabijaj!

APEL SUMIENIA
w 100-lecie odzyskania niepodległości

w obronie życia Polaków, haniebnie zabijanych w łonach matek

Kochani Rodacy, Siostry i Bracia w Chrystusie Panu!

Kochani Przyjaciele!

Pamiętamy słowa sprzeciwu, zapisane wraz z całym Episkopatem przez Sługę Bożego, kardynała Stefana Wyszyńskiego:

„Rzeczy Bożych na ołtarzach cesarza składać nam nie wolno. Non possumus!”.

Słowa te, skierowane do tych, którzy chcieli podporządkować Kościół władzy ateistycznej, były jednocześnie sprzeciwem wobec narzucania Polsce nie-Bożych praw, w tym i „prawa” do aborcji.

Dziś coraz wyraźniej widać, że istnieje konieczność wypowiedzenia tego samego zdania także wobec tych, którym zaufaliśmy w wyborach do Parlamentu, a którzy w najważniejszych sprawach okazują się wrogami (tak!) Boga i Jego nakazu miłowania każdego człowieka, a w szczególności tego najbardziej bezbronnego.

Czy z ekonomicznego punktu widzenia nie stać tak zasobnego Narodu na wspomaganie tych spośród nas, którzy mogą po urodzeniu okazać się nie tak sprawni, jak my? Stać nas!

Czy z politycznego punktu widzenia opowiedzenie się za takim wspomaganiem naszych najsłabszych sióstr i braci stanowić będzie argument dla znacznej grupy wyborców, aby nie poprzeć obecnej partii rządzącej? Nie będzie!

Trzeba odpowiedzialnie zaufać Bożemu Słowu, które w każdym czasie, w najtrudniejszych nawet okolicznościach, musi być szanowane!

Jeżeli Bóg zakazuje zabijania, to mam obowiązek zaufać Jego słowu i podjąć wszelkie możliwe działania, aby inni tego też nie robili. Bóg wspomaga tych, którzy opierają się na Nim, na Jego słowie.

Kto nie ufa Bogu, jest nieodpowiedzialny, zadufany w sobie, w swojej „mądrości”.

Bóg jest Wszechmocny, On stworzył cały, jakże skomplikowany i harmonijny jednocześnie świat – On jest godzien najwyższego zaufania. Gdy ktoś ufa bardziej swoim kalkulacjom, jest naprawdę naiwny.

Jeżeli partia rządząca w tej kadencji nie uchwali pełnej ochrony życia, to nie będzie partią rządzącą w kolejnej kadencji – polscy katolicy czekają, modlą się o przebudzenie sumień, ale nie pozwolą, by w ich imieniu zabijano współrodaków!!!

Jednocześnie z pokorną stanowczością prosimy naszych Pasterzy o przestrzeganie Bożego prawa i naśladowanie Prymasa Tysiąclecia:

szafarzom sakramentów nie wolno pozwalać, by udzielali Komunii świętej tym, którzy są współwinni zabijania dzieci w łonach matek.

Umiłowani Pasterze Kościoła Katolickiego w Polsce!

Przez zdecydowany zakaz udzielania Komunii świętej moralnie złym politykom przyczyńcie się do ich nawrócenia i umożliwcie swoim wiernym oddanie na tak nawróconych głos w kolejnych wyborach. Nie lękajcie się! Bądźcie zdecydowanie razem jako Episkopat Polski. Stańcie murem w obronie praw Boga i człowieka. Okażcie się prawdziwie Ojcami Narodu. Przez swoją zdecydowaną postawę dajcie nam wszystkim wzór zaufania bardziej Bogu niż ludziom. Pokornie i zdecydowanie o to prosimy!

Módlmy się:

Wszechmogący Boże!

Błogosław naszym Księżom Biskupom w zdecydowanym odmawianiu udziału w Komunii świętej tym, na których rękach widać krew niewinnych naszych współsióstr i współbraci. Amen.

Wszechmogąca Miłości!

Błogosław naszym parlamentarzystom w odważnym i zdecydowanym odwróceniu się od zła popierania niegodziwych ustaw, w tym ustaw pozwalających na zabijanie naszych Rodaków w łonach ich matek. Amen.

Ukochany Ojcze!

Błogosław każdej Polce i każdemu Polakowi w jak najrychlejszym wkroczeniu na drogę wiary katolickiej w taki sposób, by zdecydowanie podejmować zadania obrony moralności ochrzczonego Narodu, który tylko z Bogiem, w posłuszeństwie Jego Prawu Miłości i Życia – będzie Narodem ludzi wolnych.

  

  

Apel zredagował w 100-lecie odzyskania niepodległości

i pokornie prosi o jego rozpowszechnianie:

dr Wojciech Kosek

Polska, 13. grudnia 2018 r.

W związku z niniejszym Apelem koniecznie trzeba przeczytać o najnowszych osiągnięciach medycyny:

Leki na zespół Downa – Artykuł opublikowany przez Nasz Dziennik←kliknij!