Zagadnienia z teologii moralnej

Wojciech Kosek,
doktor teologii, biblista,
absolwent Wydziału Teologicznego
Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie,
członek zwyczajny Stowarzyszenia Biblistów Polskich
przedstawia

zagadnienia z zakresu wiedzy o Biblii, z teologii moralnej,
a w szczególności refleksje eucharystyczne.

Na początku tej publikacji pragnę wyrazić
serdeczne podziękowanie
księdzu profesorowi doktorowi habilitowanemu
Tomaszowi Jelonkowi
promotorowi mej pracy magisterskiej, licencjackiej i doktorskiej,

za okazane mi serce,
za prawdziwą pomoc w odczytaniu
zamysłu Bożego wobec mnie.

Ponieważ życie moralne wymaga inteligencji i twórczego myślenia, a bardzo często zdolności do ofiary z własnych planów w sytuacji, gdy staje się przed wyborem: albo zachowam prawo Boże, albo pójdę wyżej w karierze – dlatego życie moralne musi być podtrzymywane nieustannie przez Boga. Stąd wynika, że codzienna Eucharystia jest koniecznie potrzebna dla osiągnięcia celu – zjednoczenia się z Bogiem w wyborach moralnych, dokonywanych każdego dnia. O Eucharystii, o rzetelnym w Niej uczestnictwie, o dziękczynieniu po przyjęciu Pana Jezusa w Komunii Świętej – piszę w innym podpunkcie tej witryny internetowej. Szczęść Boże!

  1. Pierwszym artykułem, jakim pragnę rozpocząć problematykę moralną, jest opublikowana w „Znaku Pokoju” (grudzień 1994 r., styczeń, luty 1995 r.), czasopismie wydawanym w Krakowie przez księży pijarów, analiza biblijna podstaw moralności chrześcijańskiej: kliknij, proszę! → „Istota chrześcijańskiego powołania w świetle biblijnej metafory pieśni i harfy.
  2. Od dnia 11. maja 2010 roku zapraszałem do odwiedzenia zaprzyjaźnionej strony Orygenes.org, gdzie opublikowałem artykuł Skopiuj mi ten program, proszę... . Ponieważ obecnie artykuł ten nie jest już tam dostępny, dlatego dnia 4. lutego 2013 r., tj. w dziewiętnastą rocznicę ogłoszenia Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dziennik Ustaw nr 24 z dnia 23 lutego 1994 r.), artykuł ten zamieściłem kliknij, proszę! → na mojej stronie, po dodaniu krótkiego Wprowadzenia. W artykule poruszam w formie dialogu przyjaciół problematykę moralną, związaną z użytkowaniem programów komputerowych. Serdecznie zapraszam Szanownych Czytelników do zapoznania się z tą współcześnie mało poruszaną problematyką moralną, choć dotyczącą coraz większej liczby osób.
  3. Dnia 25. stycznia 2013 roku minęło 20 lat od pewnego ważnego wydarzenia… Pod dodanym tego dnia linkiem kliknij, proszę! → zamieszczam artykuł-świadectwo pt. Macie być współpracownikami Boga, jaki opublikowany został w czasopiśmie „Znak Pokoju”, luty-marzec 1996 r., redagowanym w Krakowie przez księży pijarów. Świadectwo to ukazuje konieczność powrotu współczesnych chrześcijan do dojrzałego współdziałania z Bogiem w sytuacjach, które „po ludzku” wydają się zmuszać nas do łamania Bożych przykazań.
  4. Dnia 30. stycznia 2013 roku dzięki uprzejmości Fundacji Opoka został opublikowany w „Bibliotece Opoki” artykuł zatytułowany kliknij, proszę! → Sposób na tanią informatykę…” W artykule poruszam jakże ważną problematykę powstania w naszym społeczeństwie pewnej „mody na kradzież” programów komputerowych. Poprzez szereg analiz wykazuję w świetle zasad katolickiej nauki moralnej, że odpowiedzią na tę prawdziwą moralną zapaść społeczną powinno być wytworzenie swego rodzaju „mody na uczciwość”. Ukazuję w świetle analiz ekonomicznych, że „moda na uczciwość” jest prawdziwą drogą do tego, aby wszyscy uczestnicy informatyzacji - i twórcy programów, i ich użytkownicy - cieszyli się posiadaniem i wspaniałych dóbr informatycznych, i środków finansowych na zaspokajanie potrzeb z innych dziedzin życia. Od każdego z nas zależy, czy taka moda rzeczywiście zagości w naszym społeczeństwie…
  5. Dnia 30. stycznia 2013 roku dodałem także fragmenty książki „Osoba i czyn” kardynała Karola Wojtyły - świętego Jana Pawła II. Pod dodanym tego dnia linkiem kliknij, proszę! → zamieszczam teksty, w których Kardynał z charakterystyczną dla siebie wnikliwością rozważa relacje osoby do wspólnoty, dokonuje klasyfikacji tych relacji na dwie grupy: autentyczne (postawa solidarności i postawa sprzeciwu) i nie-autentyczne (konformizm i unik).
  6. Dnia 27. kwietnia 2013 r., w dniu kanonizacji św. Jana Pawła II i św. Jana XXIII, dodałem kliknij, proszę! → prezentację multimedialną pt. Rozwój ku pełni człowieczeństwa w nauczaniu Papieża Jana Pawła II
  7. Dnia 27. kwietnia 2013 r. dodałem też kliknij, proszę! → prezentację O przyjmowaniu Pana Jezusa w Komunii Świętej sercem oziębłym a sercem płonącym miłością, która jest rozwinięciem zagadnień omówionych w powyższej prezentacji.
  8. Dnia 10 maja 2014 r. dodałem kliknij, proszę! → świadectwo ks. biskupa Albina Małysiaka, który mówi o niezwykłej praktyce pobożności eucharystycznej świętego Jana Pawła II (nagranie w formacie mp3 oraz tekst) (wywiad z 15.06.2008 r.), dla uzasadnienia zagadnień omówionych w powyższych dwu prezentacjach.
  9. Dnia 19 lipca 2018 r. dodałem kliknij, proszę! → św. Katarzyna ze Sieny, Dialog o Bożej Opatrzności czyli księga Boskiej nauki: w tym dziele św. Katarzyna ukazuje drogę duchowego rozwoju oraz duchowego staczania się. Z jej pomocą warto i trzeba wybrać drogę rozwoju ku pełni życia!

Charakterystyka zawartości niniejszej strony, jej słów kluczowych:

Wyjaśnienie tytułu: dr Wojciech Kosek, biblista, mówi o moralności w świetle Pisma Świętego. dr Wojciech Kosek, absolwent Wydziału Teologicznego Papieskiej Akademii Teologicznej (PAT) w Krakowie, członek zwyczajny Stowarzyszenia Biblistów Polskich, pisze o Biblii, teologii moralnej, a w szczególności o modlitwie po Komunii św. Słowa kluczowe tu: Eucharystia, Jezus, Kościół, katolicyzm, chrześcijaństwo, egzegeza, teologia moralna, moralność, Biblia, katolicyzm, Kościół katolicki, Kościół, sumienie, wybór moralny, Karol Wojtyła, Jan Paweł II, Osoba i czyn, wspólnota, odpowiedzialność, Jerycho różańcowe, programy komputerowe, informatyka, kradzież, uczciwość