Jezus jako «Anathema»  (1Kor 12,3) 
w świetle Didache 16,5
w tłumaczeniu Anny Świderkówny
prezentacja internetowa

Wojciech Kosek

Prezentacja ta została po raz pierwszy publicznie przedstawiona
w Olsztynie w dniu 24. września 2009 roku,
podczas 47. Sympozjum Biblistów Polskich
(23-24 września 2009 roku)
.

Aby rozpocząć prezentację, należy kliknąć w napis „Następny” w prawym górnym rogu ekranu.

Zapraszam również do zapoznania się z artykułem na ten sam temat, opublikowanym we wrześniu 2011 r.: proszę kliknąć tutaj!

Charakterystyka zawartości niniejszej strony, jej słów kluczowych:

dr Wojciech Kosek: Jezus jako «Anathema» (1Kor 12,3) w świetle Didache 16,5 w tłumaczeniu Anny Świderkówny – naukowa prezentacja internetowa. Słowa kluczowe: Bóg, Biblia, Jezus Chrystus, egzegeza, Didache 16,5, 1Kor 12,3, św. Paweł, Pierwszy List do Koryntian, Wojciech Kosek, biblistyka, gramatyka grecka