Wojciech Kosek
Pierwotny ryt Paschy
w świetle schematu literackiego
Księgi Wyjścia 1-18

Wydawnictwo Naukowe
Papieskiej Akademii Teologicznej,
Kraków 2008
obecnie:
Wydawnictwo Naukowe
Uniwersytetu Papieskiego
Jana Pawła II
w Krakowie

Aby pomóc Szanownym Czytelnikom w analizowaniu tekstów hebrajskich, zawartych w mej pracy doktorskiej, zamieszczam tu linki do wybranych stron w pełnej szacie kolorystycznej, w formacie PDF.

UWAGA:

TE MATERIAŁY SĄ CHRONIONE PRAWAMI AUTORSKIMI:
można z nich korzystać dla własnych potrzeb,
ale nie można ich publikować bez mojej zgody,
udzielonej na piśmie.

Aby przejść do kolorowej strony,
należy kliknąć w odpowiednie pole z jej numerem w poniższej tabeli:

209210211212213
214215216217218
219220221222223
224225226227228
229230231232233
234239253254255
256257 329-330   

Charakterystyka zawartości niniejszej strony, jej słów kluczowych:

dr Wojciech Kosek, Pierwotny ryt Paschy w świetle schematu literackiego Wj 1-18. Wojciech Kosek prezentuje swoją pracę doktorską (Wydział Teologiczny PAT w Krakowie 17.01.2008 r.): Pierwotny ryt Paschy w świetle schematu literackiego Księgi Wyjścia 1-18. m.in. dokładny indeks słów. A oto słowa, wiążące niniejszą stronę z głównymi zagadnieniami: Bóg, Księga Wyjścia, egzegeza, Pascha, liturgia, afikoman, struktura literacka, Izrael, Morze Czerwone, przymierze, traktat, Hetyci, seder, cafun, cztery kielichy, Pesachim