DO STRONY 1–ej
PoprzedniNastępny

BIBLIA HEBRAJSKA
źródłem odpowiedzialnej interpretacji Bożego Objawienia

Czy konieczne jest dziś czytanie tekstu hebrajskiego, skoro dysponujemy dobrymi, powszechnie uznanymi tłumaczeniami Biblii na język ojczysty? Odpowiedź daje Papież Pius XII w Encyklice Divino afflante Spiritu [1]:

Wszak obowiązkiem egzegety jest nawet najmniejszy szczegół, który za działaniem Ducha Świętego wyszedł spod pióra pisarza natchnionego, uchwycić z największą starannością i uszanowaniem, aby jego myśl możliwie głęboko i całkowicie objąć. Toteż ma on sumiennie przykładać się do coraz większej znajomości języków biblijnych […], aby swój wykład biblijny poprzeć wszelkimi środkami pomocniczymi, jakie podają różne gałęzie filologii.

I dalej o tekstach Biblii:

pochodząc od samego pisarza natchnionego, mają one wyższy autorytet i większą wagę, aniżeli nawet najlepsze tłumaczenie dawnych czy nowych czasów.

Szanowny Czytelniku!

Mając w świadomości doniosłość zadania poprawnego, precyzyjnego odczytania Pisma Świętego jako Bożego Objawienia, zadania wciąż aktualnego, wspierajmy swoją modlitwą współczesnych biblistów, by dane im było wiernie spełnić ciążący na nich obowiązek.

PoprzedniNastępny

[1] Papież Pius XII, Encyklika Divino afflante Spiritu, [w:] HLempa (red.), Aby lepiej słyszeć słowo Pana, t. II: Biblia w dokumentach Kościoła. Wybór tekstów i komentarz, Wrocław 1997, s. 98 (z części II. 1. A. Studium języków biblijnych).