PRZEJŚCIE  DO
STRONY  NADRZĘDNEJ
CLICK TO GO UP
Pan przechodzi przez rozcięte Morze Sitowia w znaku słupa ognia i słupa obłoku

Wojciech Kosek

Pierwotny ryt Paschy
w świetle
schematu literackiego
Księgi Wyjścia
1–18

KRAKÓW 2008

Projekt okładki:
Urszula Pabian

Fotografia na okładce
została umieszczona
za pozwoleniem
jej twórcy:

www. yunphoto. net
Photo by
© Tomo. Yun

Charakterystyka zawartości niniejszej strony, jej słów kluczowych:

W. Kosek, The original rite of Passover in the light of literary scheme of Ex 1-18.
Wojciech Kosek, Papieska Akademia Teologiczna (PAT) przedstawia pracę doktorską:
Pierwotny ryt Paschy w świetle schematu literackiego Księgi Wyjścia 1-18.
dr Wojciech Kosek presents his doctoral thesis:
The Original rite of the Passover in the light of the literary scheme
of the Book of Exodus 1-18.
A oto słowa, wiążące niniejszą stronę z głównymi zagadnieniami:
Wj, Exodus, Pascha, Passover, seder, Israel, alliance, traktat, celebracja,
celebration, ryt, rite, afikomen, przejście przez Morze, passage through Red Sea