OKŁADKA

Okładka pracy doktorskiej Wojciecha Koska

Wojciech Kosek

Pierwotny ryt Paschy

w świetle
schematu literackiego

Księgi Wyjścia 1–18

KRAKÓW 2008