PRZEJŚCIE
DO STRONY NADRZĘDNEJ

PIERWOTNY RYT
PASCHY
W ŚWIETLE SCHEMATU LITERACKIEGO
KSIĘGI WYJŚCIA 1-18

Wojciech Kosek

Szanowny Czytelniku!

Ta podstrona internetowa istnieje od

8. sierpnia 2008 roku

i poświęcona jest

OBJAWIENIU SIĘ BOGA

POPRZEZ LITURGIĘ ŻYDOWSKIEJ PASCHY,

sprawowanej przez Naród, wybrany przez Boga,

od owej niezwykłej nocy,

w czasie której Bóg pobił pierworodnych Egiptu

i wyprowadził z niewoli swój Lud.

Fundamentalnej dla Narodu Wybranego liturgii Paschy warto poświęcić uwagę. Dlaczego?

Tytułowemu dla niniejszej strony zagadnieniu poświęciłem wiele lat badań pod kierunkiem ks. Profesora dr hab. Tomasza Jelonka, kierownika Katedry Informatyki i Teologii Biblijnej Wydziału Teologicznego Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie.

Ostatecznie wyniki badań zostały zapisane jako praca doktorska, a publiczna jej obrona miała miejsce dnia 17. stycznia 2008 roku o godzinie 15.00 w budynku Akademii przy ul. Franciszkańskiej 1 w Krakowie.

Dzięki uprzejmości Wydawnictwa Naukowego Papieskiej Akademii Teologicznej praca doktorska zostaje obecnie opublikowana w formie 440-stronicowej książki:

(obecnie Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie)

NA NINIEJSZEJ STRONIE INTERNETOWEJ Z RADOŚCIĄ
UDOSTĘPNIAM SZANOWNYM CZYTELNIKOM NASTĘPUJĄCE POMOCE:

1. Aby pomóc Szanownym Czytelnikom w poszukiwaniu informacji, zawartych w mej pracy doktorskiej, zamieszczam tu pełny indeks jej słów (pominięte zostały jedynie spójniki, zaimki, itp. mało znaczące dla indeksu słowa).

UWAGA:
W indeksie pierwsza liczba po danym słowie nie jest numerem strony,
lecz krotnością wystąpienia tegoż słowa w pracy.

Aby przejść do indeksu, należy najpierw wybrać pierwszą literę szukanego słowa
(poprzez kliknięcie w odpowiednie pole w poniższej tabeli):

ABCDEFGHIJKLŁMN
OPQRSŚTUVWXYZŹŻ

2. Aby pomóc Szanownym Czytelnikom w analizowaniu tekstów hebrajskich, zawartych w mej pracy doktorskiej, zamieszczam tu linki do wybranych stron w pełnej szacie kolorystycznej, w formacie PDF.

UWAGA:

TE MATERIAŁY SĄ CHRONIONE PRAWAMI AUTORSKIMI:
można z nich korzystać dla własnych potrzeb,
ale nie można ich publikować bez mojej zgody,
udzielonej na piśmie.

Aby przejść do kolorowej strony,
należy kliknąć w odpowiednie pole z jej numerem w poniższej tabeli:

209210211212213214215216217218219220221222
223224225226227228229230231232233234239253
254255256257 329-330                        

3. Bardzo przydatne będą zapewne również:

4. Szczegółowe problemy na temat Paschy (w języku angielskim):


Zapraszam serdecznie Szanownych Czytelników do przeczytania książki:

proszę zobaczyć w Internecie – kliknij, proszę!

Kto z Szanownych Czytelników
zechce podzielić się ze mną refleksjami
czy to na temat Paschy,
czy mej książki,
czy niniejszej publikacji internetowej
– może napisać do mnie:
adoracja@bielsko.opoka.org.pl

Wszystkich bardzo serdecznie zapraszam do takiej wymiany myśli!
Jeżeli okaże się to przydatne,
będzie można Państwa wypowiedzi publikować w specjalnym dziale.

Z poważaniem!

dr Wojciech Kosek

Charakterystyka zawartości niniejszej strony, jej słów kluczowych:

dr Wojciech Kosek, Pierwotny ryt Paschy w świetle schematu literackiego Wj 1-18. Wojciech Kosek prezentuje swoją pracę doktorską (obroniona na: Wydział Teologiczny PAT w Krakowie - 17.01.2008 r.): Pierwotny ryt Paschy w świetle schematu literackiego Księgi Wyjścia 1-18. m.in. dokładny indeks słów. A oto słowa, wiążące niniejszą stronę z głównymi zagadnieniami: Bóg, Księga Wyjścia, egzegeza, Pascha, liturgia, afikoman, struktura literacka, Izrael, Morze Czerwone, przymierze, traktat, Hetyci, seder, cafun, cztery kielichy, Pesachim