ADORACJA PANA JEZUSA
PRZYJĘTEGO W KOMUNII ŚWIĘTEJ

POLECANE LINKI DO WARTOŚCIOWYCH STRON INTERNETOWYCH:

 1. STOLICA APOSTOLSKA I EPISKOPAT POLSKI:
  1. Stolica Apostolska
  2. Konferencja Episkopatu Polski
  3. Encykliki w języku angielskim
 2. ROZWÓJ OSOBOWOŚCI – PSYCHOLOGIA I TEOLOGIA:
  1. Mistyka adoracji – strona Wojciecha Koska na Wordpress.com
  2. Katolicki Telefon Zaufania
 3. WAŻNE DLA WEBMASTERÓW:
  1. Opoka – poczta
  2. PageSpeed Insights – narzędzie do sprawdzania stron internetowych pod względem łatwości czytania ich za pomocą urządzeń mobilnych
  3. W3C walidacja stron internetowych
  4. W3C walidacja arkuszy stylow CCC
  5. Narzędzia Google dla webmasterów
 4. BIBLIA:
  1. Stowarzyszenie Biblistów Polskich
  2. Uniwersytet Papieski Jana Pawła II
  3. Uniwersytet Papieski Jana Pawła II – biblioteka – katalog on-line
  4. Biblia Tysiąclecia on-line
  5. Strona Biblijna „Orygenes” – skarbnica dla biblistów
  6. Biblica – on-line Partial Edition
  7. Perseus – on-line teksty klasyków greckich, łacińskich
  8. BibleWorks – software for biblical egzegesis
  9. Wojciech Kosek. Pontifical University of John Paul II, Faculty of Theology – academia.edu – międzynarodowa strona badań naukowych
 5. ZAGADNIENIA MORALNE:
  1. Uniwersytet Papieski Jana Pawła II
  2. Krótka a skuteczna instrukcja sprawdzania, jak głosował interesujący mnie senator odnośnie konkretnej, znanej mi z nazwy, ustawy
 6. EUCHARYSTIA:
  1. Ojciec Święty Jan Paweł II – nauczanie o Eucharystii
  2. Ojciec Święty Benedykt XVI, Posynodalna Adhortacja Apostolska Sacramentum Caritatis, 22 lutego 2007 roku
  3. Ojciec Święty Benedykt XVI, Św. Julianna z Cornillon – Audiencja generalna 17 listopada 2010
  4. Komisja ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów Episkopatu Polski
  5. Ofiara eucharystyczna ojca Pio
  6. Święty Charbel, mnich libański – artykuł na portalu „Pokolenie Jana Pawła II Wielkiego”
  7. Linki do stron w języku angielskim o dziękczynieniu po Mszy świętej
 7. ŻYCIE ZAKONNE – POWOŁANIA:
  1. Misjonarze Świętej Rodziny – Congregatio Missionariorum a Sacra Familia
  2. Zgromadzenie Sióstr Jezusa Miłosiernego
 8. MODLITWA, PUBLICYSTYKA:
  1. Centrum Formacji Duchowej – Salwatorianie
  2. Radio Maryja
  3. Telewizja Trwam
  4. Fundacja Servire Veritati Instytut Edukacji Narodowej
  5. Modlitwa za cierpiących w czyśćcu – strona na Facebooku
  6. Oto nasza modlitwa – strona katolicka poświęcona uczeniu modlitwy
 9. STRONY MOICH PRZYJACIÓŁ:
  1. Podnośnik koszowy: usługi. Zdzisław Czauderna. Bielsko-Biała
 10. CZYTANIA MSZALNE NA DZIŚ:

  Opoka – treść czytań i psalmów

Charakterystyka zawartości niniejszej strony, jej słów kluczowych:

Adoracja Pana Jezusa, przyjętego w Komunii Świętej – jest to dla życia duchowego bardzo ważne zagadnienie. Omawia je dr Wojciech Kosek, biblista. Poleca też linki do stron: Biblia (BT, Biblica, Perseus), moralność (PAT Kraków, obecnie UPJPII), Eucharystia (Jan Paweł II, Benedykt XVI, Franciszek, Stolica Apostolska); modlitwy po Komunii Świętej. A oto słowa, wiążące niniejszą stronę z głównymi zagadnieniami: Bóg, Chrystus, Jezus, Msza, Komunia Święta, Eucharystia, Biblia, Watykan, Papież, Pio, adoracja, kult, modlitwa, liturgia, dziękczynienie, PAT, SBP, Biblica, Perseus.